ავტორიზაცია
cover photo
მედიაწიგნიერების ჰაბი

მედიაწიგნიერების ჰაბი

მედიაწიგნიერების განმარტება

მედიაწიგნიერების უნივერსალური განმარტება არ არსებობს. თუმცაგაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია (UNESCO) მედია და ინფორმაციულ წიგნიერებას განსაზღვრავს, როგორც მედიაპროდუქტზე წვდომის, მისი ანალიზის, კრიტიკული შეფასების, შექმნისა და გავრცელებისათვის საჭირო ცოდნის, უნარების, დამოკიდებულებების, კომპეტენციებისა და ჩვევების ერთობლიობას.

 

მედიაწიგნიერების ონლაინ პლატფორმა 

მედიაწიგნიერების ონლაინ პლატფორმა - ერთგვარი ჰაბი მედიაწიგნიერების სფეროში ჩართული ორგანიზაციებისათვის, შეიქმნა კომუნიკაციების კომისიის მედიაწიგნიერების განვითარების დეპარტამენტის მიერ ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით და საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა 2021 წელს.

 

მედიაწიგნიერების ონლაინ პლატფორმის მიზანია:

შექმნას საერთო სივრცე საქართველოში მედიაწიგნიერების მიმართულებით მომუშავე ყველა ორგანიზაციისა თუ უწყებისთვის

საზოგადოებას შესთავაზოს წვდომა მუდმივად განახლებად სასწავლო, საგანმანათლებლო და საინფორმაციო რესურსებზე

საზოგადოებას გააცნოს მედიაწიგნიერების მიმართულებით საქართველოში მიმდინარე ყველა სიახლე და პროექტი

აამაღლოს საზოგადოებაში ცნობიერების დონე მედიაწიგნიერების შესახებ