ავტორიზაცია
cover photo
მედიაწიგნიერების ჰაბი

მედიაწიგნიერების ჰაბი

მედიაწიგნიერების ჰაბის მიზანია:

შექმნას საერთო სივრცე საქართველოში მედიაწიგნიერების მიმართულებით მომუშავე ყველა ორგანიზაციისა თუ უწყებისთვის

საზოგადოებას შესთავაზოს წვდომა მუდმივად განახლებად სასწავლო, საგანმანათლებლო და საინტერესო რესურსებზე

გააცნოს მედიაწიგნიერების მიმართულებით საქართველოში მიმდინარე ყველა სიახლე და პროექტი

აამაღლოს საზოგადოებაში ცნობიერების დონე მედიაწიგნიერების შესახებ.