მედიაწიგნიერების კონკურსი - „ნამდვილი თუ მოგონილი?“

ნამდვილი თუ მოგონილი?!
ეს არის კონკურსი უფროს კლასელებისთვის, რომელიც მოზარდებში მედიაწიგნიერების - კრიტიკული და ლოგიკური აზროვნების, ანალიზისა და ფაქტების გადამოწმების უნარების განვითარებას ისახავს მიზნად.
ეს არის კონკურსი უფროს კლასელებისთვის, რომელიც მოზარდებში მედიაწიგნიერების - კრიტიკული და ლოგიკური აზროვნების, ანალიზისა და ფაქტების გადამოწმების უნარების განვითარებას ისახავს მიზნად.

“გამარჯობა, რუბი”

გამარჯობა რუბი
„გამარჯობა რუბის“ წიგნები - „თავგადასავალი პროგრამირების სამყაროში“ და „მოგზაურობა კომპიუტერში“ - ფინური წიგნების სერიაა, რო­მე­ლიც მიზ­ნად ისა­ხავს დაწყე­ბი­თი კლა­სის ბავ­შ­ვებ­ში პროგრამირებისა და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის საწყი­სე­ბის და­უფ­ლე­ბასთან ერთად, კრი­ტი­კუ­ლი აზროვნებისა და ანა­ლი­ზის უნარების ­გან­ვი­თა­რე­ბას.
„გამარჯობა რუბის“ წიგნები - „თავგადასავალი პროგრამირების სამყაროში“ და „მოგზაურობა კომპიუტერში“ - ფინური წიგნების სერიაა, რო­მე­ლიც მიზ­ნად ისა­ხავს დაწყე­ბი­თი კლა­სის ბავ­შ­ვებ­ში პროგრამირებისა და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის საწყი­სე­ბის და­უფ­ლე­ბასთან ერთად, კრი­ტი­კუ­ლი აზროვნებისა და ანა­ლი­ზის უნარების ­გან­ვი­თა­რე­ბას.

მედიაწიგნიერების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირება

მედიაწიგნიერების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირება
კომუნიკაციების კომისია,  გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) დაფინანსებითა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით დაიწყო   პროექტი, რომელიც გულისხმობს მედიაწიგნიერების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირებას.
კომუნიკაციების კომისია,  გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) დაფინანსებითა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით დაიწყო   პროექტი, რომელიც გულისხმობს მედიაწიგნიერების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირებას.

მედიის გასაღები

მედიის გასაღები
მედიის გასაღები ფინური ონლაინ სერვისის -  „MEDIA AVAIN” მაგალითზე შექმნილი სარეიტინგო პლატფორმაა მშობლებისთვის, მასწავლებლებისა და მოზარდებისთვის,  რომელიც ეხმარება ახალგაზრდა მაყურებლებსა და ზრდასრულებს, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით შეარჩიონ შესაბამისი მხატვრული ფილმი ან ანიმაცია და  გაეცნონ ფილმის შესახებ ინფორმაციასა და საინტერესო ფაქტებს.
მედიის გასაღები ფინური ონლაინ სერვისის -  „MEDIA AVAIN” მაგალითზე შექმნილი სარეიტინგო პლატფორმაა მშობლებისთვის, მასწავლებლებისა და მოზარდებისთვის,  რომელიც ეხმარება ახალგაზრდა მაყურებლებსა და ზრდასრულებს, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით შეარჩიონ შესაბამისი მხატვრული ფილმი ან ანიმაცია და  გაეცნონ ფილმის შესახებ ინფორმაციასა და საინტერესო ფაქტებს.

ევროკავშირის პროექტები მედიაწიგნიერების სფეროში

ევროკავშირი აქტიურად არის ჩართული საქართველოში მედიაწიგნიერების დონის ამაღლებასა და ყალბი ინფორმაციის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლაში, მათ შორის კომუნიკაციების კომისიის მედიაწიგნიერების განვითარების დეპარტამენტთან თანამშრომლობით.
ევროკავშირი აქტიურად არის ჩართული საქართველოში მედიაწიგნიერების დონის ამაღლებასა და ყალბი ინფორმაციის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლაში, მათ შორის კომუნიკაციების კომისიის მედიაწიგნიერების განვითარების დეპარტამენტთან თანამშრომლობით.

PH International - USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამა

მედიაწიგნიერება საქართველოში
პროგრამის მიზანია მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნების, სამოქალაქო პროცესებში ჩართული ახალგაზრდების აღზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ტექნოლოგიების დანერგვას სამოქალაქო განათლების სწავლა-სწავლების პროცესში, სკოლაში დემოკრატიული კულტურის განვითარების ხელშეწყობას, ბიზნესისა და სკოლების დაკავშირებას. პროგრამაში მონაწილეობისთვის შეირჩა 650 სკოლა.
პროგრამის მიზანია მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნების, სამოქალაქო პროცესებში ჩართული ახალგაზრდების აღზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ტექნოლოგიების დანერგვას სამოქალაქო განათლების სწავლა-სწავლების პროცესში, სკოლაში დემოკრატიული კულტურის განვითარების ხელშეწყობას, ბიზნესისა და სკოლების დაკავშირებას. პროგრამაში მონაწილეობისთვის შეირჩა 650 სკოლა.
ივლისი 2024
ორშაბათიორშ
სამშაბათისამ
ოთხშაბათიოთხ
ხუთშაბათიხუთ
პარასკევიპარ
შაბათიშაბ
კვირაკვი
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
კატეგორია