ავტორიზაცია
მედიაწიგნიერების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირება
20 სექ. 2022

კომუნიკაციების კომისიამ,  გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) დაფინანსებითა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით განახორციელდა  პროექტი, რომელიც გულისხმობს მედიაწიგნიერების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირებას.

პროექტი, რომელიც სამ ეტაპად განხორციელდა, მოიცავს სკოლებში მედიაწიგნიერების საჭიროებების კვლევასა და შეფასებას. კვლევის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით განხორციელდა 1500 მოსწავლისა და 500 მასწავლებლის გამოკითხვა, რათა შეფასებულიყო მათი საჭიროებები, კომპეტენციები და მზაობა მედიაწიგნიერების მიმართულებით.

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, მედიაწიგნიერების ექსპერტების ჩართულობით, ზოგადი განათლების საფეხურისთვის შემუშავდა მედიაწიგნიერების საგანმანათლებლო სტანდარტი, თემატური მატრიცები, სახელმძღვანელო და შესაბამისი ტრენინგ-მოდული მასწავლებლებისთვის.

პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ტრენინგ მოდულით, განხორციელდა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის  ტრენერების გადამზადება (TOT), რომლებმაც თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ზესტაფონში, ამბროლაურში, გორში, მცხეთაში, თელავში, ოზურგეთში, ჩოხატაურში, მარნეულში, ახალციხესა და პანკისში 600-მდე პედაგოგი გადამზადდა. შედეგად, მიმდინარე სასწავლო წლიდან, ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურზე, შესაძლებელია მედიაწიგნიერების არჩევითი საგანის შესწავლა.