ავტორიზაცია
მედიაწიგნიერების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირება
20 სექ. 2022

კომუნიკაციების კომისია,  გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) დაფინანსებითა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან მჭიდრო თანამშრომლობით დაიწყო   პროექტი, რომელიც გულისხმობს მედიაწიგნიერების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირებას.

პროექტი, რომელიც ოთხ ეტაპად ხორციელდება, მოიცავს სკოლებში მედიაწიგნიერების საჭიროებების კვლევასა და შეფასებას. კვლევის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით განხორციელდება 1500 მოსწავლისა და 500 მასწავლებლის გამოკითხვა, რათა შეფასდეს მათი საჭიროებები, კომპეტენციები და მზაობა მედიაწიგნიერების მიმართულებით.

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, მედიაწიგნიერების ექსპერტების ჩართულობით, ზოგადი განათლების საფეხურისთვის შემუშავდება მედიაწიგნიერების საგანმანათლებლო სტანდარტი, თემატური მატრიცები, სახელმძღვანელო და შესაბამისი ტრენინგ-მოდული მასწავლებლებისთვის.

პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ტრენინგ მოდულით, განხორციელდება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის  ტრენერების გადამზადება (TOT), რომლებიც ტრენინგებს ჩაუტარებენ 500 მასწავლებელს, რაც პედაგოგებს დაეხმარებათ სასწავლო პროცესში  მედიაწიგნიერების ინტეგრირებაში.