ავტორიზაცია
  • მასწავლებლები
  • მშობლები

ციფრულ გარემოში ბავშვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გზამკვლევი

თანამედროვე სამყაროში ციფრულმა ტექნოლოგიებმა მკვეთრად შეცვალა მსოფლიო. ბავშვები სულ უფრო აქტიურად იყენებენ ციფრულ სივრცეს, რაც მათი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი ხდება.
თანამედროვე სამყაროში ციფრულმა ტექნოლოგიებმა მკვეთრად შეცვალა მსოფლიო. ბავშვები სულ უფრო აქტიურად იყენებენ ციფრულ სივრცეს, რაც მათი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი ხდება.

როგორ გამოვიყენოთ მშობელთა კონტროლი შვილების უსაფრთხოებისთვის

მშობელთა კონტროლი გულისხმობს ინსტრუმენტების, ფუნქციებისა და პროგრამული პარამეტრების ერთობლიობას, რომელიც ეხმარება მშობლებს, თვალყური ადევნონ და გააკონტროლონ შვილების წვდომა ციფრულ მოწყობილობებზე, ინტერნეტსა და სხვადასხვა შინაარსზე.
მშობელთა კონტროლი გულისხმობს ინსტრუმენტების, ფუნქციებისა და პროგრამული პარამეტრების ერთობლიობას, რომელიც ეხმარება მშობლებს, თვალყური ადევნონ და გააკონტროლონ შვილების წვდომა ციფრულ მოწყობილობებზე, ინტერნეტსა და სხვადასხვა შინაარსზე.

5 რჩევა ოჯახის ონლაინ უსაფრთხოებისთვის

თანამედროვე ტექნოლოგიური გარემო უსაზღვრო შესაძლებლობებთან ერთად მზარდი კიბერსაფრთხეებით ხასიათდება, რაც მშობლებსა და აღმზრდელებს მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე აყენებს. შესაბამისად, საჭიროა გვესმოდეს, თუ რა რისკებია დაკავშირებული ინტერნეტის გამოყენებასთან და როგორ დავიცვათ ჩვენი ოჯახი ამ საფრთხეებისგან.
თანამედროვე ტექნოლოგიური გარემო უსაზღვრო შესაძლებლობებთან ერთად მზარდი კიბერსაფრთხეებით ხასიათდება, რაც მშობლებსა და აღმზრდელებს მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე აყენებს. შესაბამისად, საჭიროა გვესმოდეს, თუ რა რისკებია დაკავშირებული ინტერნეტის გამოყენებასთან და როგორ დავიცვათ ჩვენი ოჯახი ამ საფრთხეებისგან.

„ინფლუენსერები“ სოციალურ მედიაში

სოციალური „ინფლუენსერების“ ფენომენი ჩვენი ყოველდღიურობის განუყოფელ ნაწილად იქცა, განსაკუთრებით, ახალგაზრდებისთვის. ეს ტერმინი მომდინარეობს ინგლისური სიტყვიდან Influence, რაც ქართულ ენაზე გავლენას ნიშნავს.
სოციალური „ინფლუენსერების“ ფენომენი ჩვენი ყოველდღიურობის განუყოფელ ნაწილად იქცა, განსაკუთრებით, ახალგაზრდებისთვის. ეს ტერმინი მომდინარეობს ინგლისური სიტყვიდან Influence, რაც ქართულ ენაზე გავლენას ნიშნავს.

ციფრული მედია და მოზარდების მენტალური ჯანმრთელობა

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია „ჯანმრთელობას“ განმარტავს, არა როგორც დაავადების არქონის მდგომარეობას, არამედ, როგორც ფიზიკურ, მენტალურ და სოციალურ სიჯანსაღეს. შესაბამისად, მენტალური ჯანმრთელობა უფრო ფართო ცნებაა, ვიდრე მხოლოდ მენტალური დარღვევის არარსებობა და მოიცავს ცხოვრებისეულ სტრესთან გამკლავების, პროდუქტიულობისა და საზოგადოებისათვის სარგებლის მოტანის შესაძლებლობებს.
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია „ჯანმრთელობას“ განმარტავს, არა როგორც დაავადების არქონის მდგომარეობას, არამედ, როგორც ფიზიკურ, მენტალურ და სოციალურ სიჯანსაღეს. შესაბამისად, მენტალური ჯანმრთელობა უფრო ფართო ცნებაა, ვიდრე მხოლოდ მენტალური დარღვევის არარსებობა და მოიცავს ცხოვრებისეულ სტრესთან გამკლავების, პროდუქტიულობისა და საზოგადოებისათვის სარგებლის მოტანის შესაძლებლობებს.

5 ცნება ციფრული მედიის შესახებ

სოციალური მედიის წყალობით, ჩვენ აღარ ვართ მხოლოდ პასიური მედიამომხმარებლები. არამედ, თითოული ჩვენგანი მედიაშინაარსის შემქმნელად და გამავრცელებლად ვიქეცით.
სოციალური მედიის წყალობით, ჩვენ აღარ ვართ მხოლოდ პასიური მედიამომხმარებლები. არამედ, თითოული ჩვენგანი მედიაშინაარსის შემქმნელად და გამავრცელებლად ვიქეცით.