ავტორიზაცია
  • მასწავლებლები
  • მშობლები

მედიაწიგნიერება სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის

სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის მედიაწიგნიერების სწავლება ნიშნავს ავუხსნათ, თუ როგორ გაიაზრონ ტელევიზიიდან, რადიოდან, ინტერნეტიდან, წიგნებიდან თუ სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია.
სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის მედიაწიგნიერების სწავლება ნიშნავს ავუხსნათ, თუ როგორ გაიაზრონ ტელევიზიიდან, რადიოდან, ინტერნეტიდან, წიგნებიდან თუ სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია.

სტერეოტიპები და მედიაწიგნიერების მნიშვნელობა

მედიაწიგნიერების მნიშვნელოვანი ასპექტია იმის შესწავლა, თუ როგორი სახით არის მედიაში საზოგადოების ჯგუფები წარმოჩენილი. მათმა  გამოსახვამ გარკვეული მიმართულებით, შესაძლოა, ხელი შეუწყოს სტერეოტიპებისა და მიკერძოებების ჩამოყალიბებას.
მედიაწიგნიერების მნიშვნელოვანი ასპექტია იმის შესწავლა, თუ როგორი სახით არის მედიაში საზოგადოების ჯგუფები წარმოჩენილი. მათმა  გამოსახვამ გარკვეული მიმართულებით, შესაძლოა, ხელი შეუწყოს სტერეოტიპებისა და მიკერძოებების ჩამოყალიბებას.

მედიაწიგნიერების როლი რეკლამირების ზეგავლენისგან თავის დასაცავად

რეკლამამ შესაძლოა დიდი გავლენა მოახდინოს გადაჭარბებულ მოხმარებაზე, რაც გულისხმობს ისეთი პროდუქტის, ნივთის ან სერვისის შეძენას, რომელიც არ წარმოადგენს საჭიროებას და უბრალოდ რეკლამის ზეგავლენის შედეგად შევიძინეთ.
რეკლამამ შესაძლოა დიდი გავლენა მოახდინოს გადაჭარბებულ მოხმარებაზე, რაც გულისხმობს ისეთი პროდუქტის, ნივთის ან სერვისის შეძენას, რომელიც არ წარმოადგენს საჭიროებას და უბრალოდ რეკლამის ზეგავლენის შედეგად შევიძინეთ.

მედიაწიგნიერების როლი დემოკრატიულ საზოგადოებაში

მედიაწიგნიერება გადამწყვეტია ჩვენს საზოგადოებაში თანასწორობის, კეთილდღეობისა და დემოკრატიის ხელშეწყობისთვის. მედიაწიგნიერება ადამიანებს ეხმარებათ  განივითარონ კრიტიკული აზროვნების უნარები და გახდნენ მედიის ინფორმირებული მომხმარებლები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის ეპოქაში.
მედიაწიგნიერება გადამწყვეტია ჩვენს საზოგადოებაში თანასწორობის, კეთილდღეობისა და დემოკრატიის ხელშეწყობისთვის. მედიაწიგნიერება ადამიანებს ეხმარებათ  განივითარონ კრიტიკული აზროვნების უნარები და გახდნენ მედიის ინფორმირებული მომხმარებლები, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის ეპოქაში.

როგორ დავეხმაროთ ჩვენს შვილებს ვიდეო თამაშებში უსაფრთხოდ ნავიგაციაში

ვიდეო თამაშები ჩვენი ბავშვების ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა. YouTube-ისა და ტელევიზორის (შედარებით უფროსებისთვის, სოციალური მედიის) ყურების შემდეგ, თამაში არის ყველაზე პოპულარული აქტივობა ბავშვებში. თუმცა, ბევრი მშობელი მიიჩნევს, რომ არ აქვს სათანადო ცოდნა ვიდეო თამაშების შესახებ და ღელავს, თუ რა გავლენა შეიძლება იქონიოს თამაშებმა მათი ბავშვების ცხოვრებაზე. წარმოგიდგენთ რამდენიმე რჩევას, რომელთა გათვალისწინებითაც შეძლებთ შვილებისთვის უსაფრთხო ვიდეო თამაშების შერჩევას და მათ ოჯახური ცხოვრების
ვიდეო თამაშები ჩვენი ბავშვების ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა. YouTube-ისა და ტელევიზორის (შედარებით უფროსებისთვის, სოციალური მედიის) ყურების შემდეგ, თამაში არის ყველაზე პოპულარული აქტივობა ბავშვებში. თუმცა, ბევრი მშობელი მიიჩნევს, რომ არ აქვს სათანადო ცოდნა ვიდეო თამაშების შესახებ და ღელავს, თუ რა გავლენა შეიძლება იქონიოს თამაშებმა მათი ბავშვების ცხოვრებაზე. წარმოგიდგენთ რამდენიმე რჩევას, რომელთა გათვალისწინებითაც შეძლებთ შვილებისთვის უსაფრთხო ვიდეო თამაშების შერჩევას და მათ ოჯახური ცხოვრების