ავტორიზაცია
  • მასწავლებლები
  • მშობლები

„ინფლუენსერები“ სოციალურ მედიაში

სოციალური „ინფლუენსერების“ ფენომენი ჩვენი ყოველდღიურობის განუყოფელ ნაწილად იქცა, განსაკუთრებით, ახალგაზრდებისთვის. ეს ტერმინი მომდინარეობს ინგლისური სიტყვიდან Influence, რაც ქართულ ენაზე გავლენას ნიშნავს.
სოციალური „ინფლუენსერების“ ფენომენი ჩვენი ყოველდღიურობის განუყოფელ ნაწილად იქცა, განსაკუთრებით, ახალგაზრდებისთვის. ეს ტერმინი მომდინარეობს ინგლისური სიტყვიდან Influence, რაც ქართულ ენაზე გავლენას ნიშნავს.

ციფრული მედია და მოზარდების მენტალური ჯანმრთელობა

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია „ჯანმრთელობას“ განმარტავს, არა როგორც დაავადების არქონის მდგომარეობას, არამედ, როგორც ფიზიკურ, მენტალურ და სოციალურ სიჯანსაღეს. შესაბამისად, მენტალური ჯანმრთელობა უფრო ფართო ცნებაა, ვიდრე მხოლოდ მენტალური დარღვევის არარსებობა და მოიცავს ცხოვრებისეულ სტრესთან გამკლავების, პროდუქტიულობისა და საზოგადოებისათვის სარგებლის მოტანის შესაძლებლობებს.
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია „ჯანმრთელობას“ განმარტავს, არა როგორც დაავადების არქონის მდგომარეობას, არამედ, როგორც ფიზიკურ, მენტალურ და სოციალურ სიჯანსაღეს. შესაბამისად, მენტალური ჯანმრთელობა უფრო ფართო ცნებაა, ვიდრე მხოლოდ მენტალური დარღვევის არარსებობა და მოიცავს ცხოვრებისეულ სტრესთან გამკლავების, პროდუქტიულობისა და საზოგადოებისათვის სარგებლის მოტანის შესაძლებლობებს.

5 ცნება ციფრული მედიის შესახებ

სოციალური მედიის წყალობით, ჩვენ აღარ ვართ მხოლოდ პასიური მედიამომხმარებლები. არამედ, თითოული ჩვენგანი მედიაშინაარსის შემქმნელად და გამავრცელებლად ვიქეცით.
სოციალური მედიის წყალობით, ჩვენ აღარ ვართ მხოლოდ პასიური მედიამომხმარებლები. არამედ, თითოული ჩვენგანი მედიაშინაარსის შემქმნელად და გამავრცელებლად ვიქეცით.

3 რჩევა მშობლებს: როგორ დავიცვათ შვილები კიბერბულინგისაგან

გააცნობიერეთ კიბერბულინგის საფრთხე კიბერბულინგი მრავალი ფორმით შეიძლება განხორციელდეს, მათ შორის კი, ყველაზე გავრცელებულია: - თავის მოჩვენება სხვა ადამიანად; - მცდარი ამბების ან ჭორების გავრცელება; - ვულგარული, დამაშინებელი ან ავი განზრახვის მატარებელი შინაარსის შეტყობინებებისა და ფოტოსურათების გაგზავნა; - სხვა ადამიანის სურათის გამოქვეყნება მათი თანხმობის გარეშე.
გააცნობიერეთ კიბერბულინგის საფრთხე კიბერბულინგი მრავალი ფორმით შეიძლება განხორციელდეს, მათ შორის კი, ყველაზე გავრცელებულია: - თავის მოჩვენება სხვა ადამიანად; - მცდარი ამბების ან ჭორების გავრცელება; - ვულგარული, დამაშინებელი ან ავი განზრახვის მატარებელი შინაარსის შეტყობინებებისა და ფოტოსურათების გაგზავნა; - სხვა ადამიანის სურათის გამოქვეყნება მათი თანხმობის გარეშე.

მედიაწიგნიერება და ჩვენი შვილების სოციალურ-ემოციური უნარების განვითარება

რას ნიშნავს და რატომ არის მნიშვნელოვანი მედიაწიგნიერება? მედიაწიგნიერება მედიის მოხმარების, შექმნისა და კრიტიკული ანალიზისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების ერთობლიობაა. მედიაწიგნიერების კომპეტენციები მნიშვნელოვანია, ვინაიდან:
რას ნიშნავს და რატომ არის მნიშვნელოვანი მედიაწიგნიერება? მედიაწიგნიერება მედიის მოხმარების, შექმნისა და კრიტიკული ანალიზისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების ერთობლიობაა. მედიაწიგნიერების კომპეტენციები მნიშვნელოვანია, ვინაიდან:

ჩვენი შვილების ონლაინ უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა

თანამედროვე დედებისა და მამების უმრავლესობა საყვარელი შვილების ფოტოებსა და ვიდეოებს დაუფიქრებლად აზიარებს სოციალურ ქსელებში. ბუნებრივია, რომ უკიდეგანო სიყვარულითა და სიამაყით გამსჭვალულ მშობელს სურს, თავის ნაცნობებსა და მეგობრებს გაუზიაროს საკუთარი „გმირის“ უახლესი მიღწევა თუ პერფორმანსი.
თანამედროვე დედებისა და მამების უმრავლესობა საყვარელი შვილების ფოტოებსა და ვიდეოებს დაუფიქრებლად აზიარებს სოციალურ ქსელებში. ბუნებრივია, რომ უკიდეგანო სიყვარულითა და სიამაყით გამსჭვალულ მშობელს სურს, თავის ნაცნობებსა და მეგობრებს გაუზიაროს საკუთარი „გმირის“ უახლესი მიღწევა თუ პერფორმანსი.