ავტორიზაცია
  • მასწავლებლები
  • მშობლები

ჩვენი შვილების ონლაინ უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა

თანამედროვე დედებისა და მამების უმრავლესობა საყვარელი შვილების ფოტოებსა და ვიდეოებს დაუფიქრებლად აზიარებს სოციალურ ქსელებში. ბუნებრივია, რომ უკიდეგანო სიყვარულითა და სიამაყით გამსჭვალულ მშობელს სურს, თავის ნაცნობებსა და მეგობრებს გაუზიაროს საკუთარი „გმირის“ უახლესი მიღწევა თუ პერფორმანსი.
თანამედროვე დედებისა და მამების უმრავლესობა საყვარელი შვილების ფოტოებსა და ვიდეოებს დაუფიქრებლად აზიარებს სოციალურ ქსელებში. ბუნებრივია, რომ უკიდეგანო სიყვარულითა და სიამაყით გამსჭვალულ მშობელს სურს, თავის ნაცნობებსა და მეგობრებს გაუზიაროს საკუთარი „გმირის“ უახლესი მიღწევა თუ პერფორმანსი.

კითხვები რომლებიც დაგეხმარებათ ყალბი ინფორმაციის აღმოჩენაში

იცოდით, რომ საშუალო ასაკის ადამიანების თითქმის მეოთხედი ცრუ ახალ ამბებს აზიარებენ სოციალურ ქსელში? ასევე ყველაზე მეტად, სწორედ ისინი იჯერებენ სოციალურ ქსელში დამეგობრებული ადამიანებისა და ახლობლების მიერ გაზიარებულ სიახლეებს, ფაქტების დადასტურების გარეშე.
იცოდით, რომ საშუალო ასაკის ადამიანების თითქმის მეოთხედი ცრუ ახალ ამბებს აზიარებენ სოციალურ ქსელში? ასევე ყველაზე მეტად, სწორედ ისინი იჯერებენ სოციალურ ქსელში დამეგობრებული ადამიანებისა და ახლობლების მიერ გაზიარებულ სიახლეებს, ფაქტების დადასტურების გარეშე.

ახალი ამბების წიგნიერება

ახალი ამბების წიგნიერების კონცეფცია, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც ციფრული წიგნიერება, წარმოიქმნა ტექნოლოგიის სწრაფი განვითარებისა და მედია ლანდშაფტის ცვალებადობის შედეგად. ახალი ამბების წიგნიერების მნიშვნელობამ მედიაწიგნიერების კონტექსტში აღიარება მე-20 საუკუნის ბოლოს დაიწყო, როდესაც ინფორმაციაზე წვდომის, შექმნისა და გავრცელების გზა ციფრული ტექნოლოგიები და ინტერნეტი გახდა.  
ახალი ამბების წიგნიერების კონცეფცია, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც ციფრული წიგნიერება, წარმოიქმნა ტექნოლოგიის სწრაფი განვითარებისა და მედია ლანდშაფტის ცვალებადობის შედეგად. ახალი ამბების წიგნიერების მნიშვნელობამ მედიაწიგნიერების კონტექსტში აღიარება მე-20 საუკუნის ბოლოს დაიწყო, როდესაც ინფორმაციაზე წვდომის, შექმნისა და გავრცელების გზა ციფრული ტექნოლოგიები და ინტერნეტი გახდა.  

მედიაწიგნიერება სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის

სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის მედიაწიგნიერების სწავლება ნიშნავს ავუხსნათ, თუ როგორ გაიაზრონ ტელევიზიიდან, რადიოდან, ინტერნეტიდან, წიგნებიდან თუ სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია.
სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის მედიაწიგნიერების სწავლება ნიშნავს ავუხსნათ, თუ როგორ გაიაზრონ ტელევიზიიდან, რადიოდან, ინტერნეტიდან, წიგნებიდან თუ სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია.

სტერეოტიპები და მედიაწიგნიერების მნიშვნელობა

მედიაწიგნიერების მნიშვნელოვანი ასპექტია იმის შესწავლა, თუ როგორი სახით არის მედიაში საზოგადოების ჯგუფები წარმოჩენილი. მათმა  გამოსახვამ გარკვეული მიმართულებით, შესაძლოა, ხელი შეუწყოს სტერეოტიპებისა და მიკერძოებების ჩამოყალიბებას.
მედიაწიგნიერების მნიშვნელოვანი ასპექტია იმის შესწავლა, თუ როგორი სახით არის მედიაში საზოგადოების ჯგუფები წარმოჩენილი. მათმა  გამოსახვამ გარკვეული მიმართულებით, შესაძლოა, ხელი შეუწყოს სტერეოტიპებისა და მიკერძოებების ჩამოყალიბებას.

მედიაწიგნიერების როლი რეკლამირების ზეგავლენისგან თავის დასაცავად

რეკლამამ შესაძლოა დიდი გავლენა მოახდინოს გადაჭარბებულ მოხმარებაზე, რაც გულისხმობს ისეთი პროდუქტის, ნივთის ან სერვისის შეძენას, რომელიც არ წარმოადგენს საჭიროებას და უბრალოდ რეკლამის ზეგავლენის შედეგად შევიძინეთ.
რეკლამამ შესაძლოა დიდი გავლენა მოახდინოს გადაჭარბებულ მოხმარებაზე, რაც გულისხმობს ისეთი პროდუქტის, ნივთის ან სერვისის შეძენას, რომელიც არ წარმოადგენს საჭიროებას და უბრალოდ რეკლამის ზეგავლენის შედეგად შევიძინეთ.