ავტორიზაცია
  • მასწავლებლები
  • მშობლები

როგორ დავეხმაროთ ჩვენს შვილებს ვიდეო თამაშებში უსაფრთხოდ ნავიგაციაში

ვიდეო თამაშები ჩვენი ბავშვების ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა. YouTube-ისა და ტელევიზორის (შედარებით უფროსებისთვის, სოციალური მედიის) ყურების შემდეგ, თამაში არის ყველაზე პოპულარული აქტივობა ბავშვებში. თუმცა, ბევრი მშობელი მიიჩნევს, რომ არ აქვს სათანადო ცოდნა ვიდეო თამაშების შესახებ და ღელავს, თუ რა გავლენა შეიძლება იქონიოს თამაშებმა მათი ბავშვების ცხოვრებაზე. წარმოგიდგენთ რამდენიმე რჩევას, რომელთა გათვალისწინებითაც შეძლებთ შვილებისთვის უსაფრთხო ვიდეო თამაშების შერჩევას და მათ ოჯახური ცხოვრების
ვიდეო თამაშები ჩვენი ბავშვების ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად იქცა. YouTube-ისა და ტელევიზორის (შედარებით უფროსებისთვის, სოციალური მედიის) ყურების შემდეგ, თამაში არის ყველაზე პოპულარული აქტივობა ბავშვებში. თუმცა, ბევრი მშობელი მიიჩნევს, რომ არ აქვს სათანადო ცოდნა ვიდეო თამაშების შესახებ და ღელავს, თუ რა გავლენა შეიძლება იქონიოს თამაშებმა მათი ბავშვების ცხოვრებაზე. წარმოგიდგენთ რამდენიმე რჩევას, რომელთა გათვალისწინებითაც შეძლებთ შვილებისთვის უსაფრთხო ვიდეო თამაშების შერჩევას და მათ ოჯახური ცხოვრების

ბავშვთა ონლაინ დაცვის სახელმძღვანელო მშობლებისა და აღმზრდელებისთვის 2020

ონლაინ სივრცეში ბავშვთა და მოზარდთა უსაფრთხოების მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით, საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირთან (ITU) თანამშრომლობით, ქართულ ენაზე ითარგმნა საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის „ბავშვთა ონლაინ დაცვის სახელმძღვანელო მშობლებისა და აღმზრდელებისთვის 2020“.
ონლაინ სივრცეში ბავშვთა და მოზარდთა უსაფრთხოების მსოფლიოს საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების მიზნით, საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირთან (ITU) თანამშრომლობით, ქართულ ენაზე ითარგმნა საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის „ბავშვთა ონლაინ დაცვის სახელმძღვანელო მშობლებისა და აღმზრდელებისთვის 2020“.

როგორ დავეხმაროთ ბავშვს ეკრანდამოკიდებულების დაძლევაში

“მშობლების შფოთვას სხვადასხვაგვარი ახსნა შეიძლება მოვუძებნოთ, ერთერთია სიახლეების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება. შფოთვის მიზეზი შეიძლება იყოს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების უცოდინრობა. ხშირად მშობლების უნარები გაცილებით ჩამორჩება მათი შვილებისას. თანამედროვე პედიატრები ამბობენ, მნიშვნელოვანია კომპიუტერთან/გაჯეტთან ურთიერთობის შინაარსი, კონტექსტი და არა დროის ხანგრძლივობა. ბავშვის განვითარებაზე გარემოში არსებული უამრავი ფაქტორი ახდენს გავლენას და არ შეიძლება, მარტივად კომპიუტერს დავაბრალ
“მშობლების შფოთვას სხვადასხვაგვარი ახსნა შეიძლება მოვუძებნოთ, ერთერთია სიახლეების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება. შფოთვის მიზეზი შეიძლება იყოს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების უცოდინრობა. ხშირად მშობლების უნარები გაცილებით ჩამორჩება მათი შვილებისას. თანამედროვე პედიატრები ამბობენ, მნიშვნელოვანია კომპიუტერთან/გაჯეტთან ურთიერთობის შინაარსი, კონტექსტი და არა დროის ხანგრძლივობა. ბავშვის განვითარებაზე გარემოში არსებული უამრავი ფაქტორი ახდენს გავლენას და არ შეიძლება, მარტივად კომპიუტერს დავაბრალ

როგორ დავიცვათ ბავშვების online უსაფრთხოება?

“სოციალურ ქსელში არასრულწოლოვანი პირის რეგისტრაცია ბაშვების უსაფრთხოებას რისკის ქვეშ აყენებს. მოსმენილი ამბის მაგალითზე შეგვიძლია განვსაზღვროთ, თუ რამდენად არის ფსიქოლოგიურად მზად არასრულწლოვანი მიიღოს ამ ტიპის მესიჯები და გაუმკლავდეს უხარისხო, დამთრგუნველ და მისთვის უცხო ინფორმაციას.
“სოციალურ ქსელში არასრულწოლოვანი პირის რეგისტრაცია ბაშვების უსაფრთხოებას რისკის ქვეშ აყენებს. მოსმენილი ამბის მაგალითზე შეგვიძლია განვსაზღვროთ, თუ რამდენად არის ფსიქოლოგიურად მზად არასრულწლოვანი მიიღოს ამ ტიპის მესიჯები და გაუმკლავდეს უხარისხო, დამთრგუნველ და მისთვის უცხო ინფორმაციას.

რეკომენდაციები სკოლებში მოსწავლეთა პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ მშობლებსა და მოსწავლეებისთვის

პერსონალური მონაცეების დაცვის ინსპექტორის აპარატის მიერ შექმნილი რეკომენდაციები მშობლებსა და მოსწავლეებისთბის
პერსონალური მონაცეების დაცვის ინსპექტორის აპარატის მიერ შექმნილი რეკომენდაციები მშობლებსა და მოსწავლეებისთბის

ბავშვების ციფრული უსაფრთხოება – მშობელთა გზამკვლევი

ჩვენი შვილები ინტერნეტის აქტიური მომხმარებლები არიან, განსაკუთრებით ახლა, როცა პანდემიის გამო მათ საგანმანათლებლო თუ სოციალურმა აქტივობებმაც კი ციფრულ სამყაროში გადაინაცვლა. მშობლები, ერთი მხრივ, ვგრძნობთ საფრთხეებს, რადგან ხშირად გვესმის კიბერბულინგის, მანიპულაციისა თუ ეკრანზე დამოკიდებულების სავალალო შედეგების ამბები. მეორე მხრივ კი, შეიძლება თავმომწონედ გადავაზიაროთ ჩვენი ბავშვების TikTok ვიდეოები ან მათი Facebook-ის პოსტები ისე, რომ სერიოზულად არც კი ვიფიქროთ შესაძლო საფრთხეებზე.
ჩვენი შვილები ინტერნეტის აქტიური მომხმარებლები არიან, განსაკუთრებით ახლა, როცა პანდემიის გამო მათ საგანმანათლებლო თუ სოციალურმა აქტივობებმაც კი ციფრულ სამყაროში გადაინაცვლა. მშობლები, ერთი მხრივ, ვგრძნობთ საფრთხეებს, რადგან ხშირად გვესმის კიბერბულინგის, მანიპულაციისა თუ ეკრანზე დამოკიდებულების სავალალო შედეგების ამბები. მეორე მხრივ კი, შეიძლება თავმომწონედ გადავაზიაროთ ჩვენი ბავშვების TikTok ვიდეოები ან მათი Facebook-ის პოსტები ისე, რომ სერიოზულად არც კი ვიფიქროთ შესაძლო საფრთხეებზე.