ავტორიზაცია
  • მასწავლებლები
  • მშობლები

მედიის გასაღების გზამკვლევი

კომუნიკაციების კომისიამ შეიმუშავა „მედიის გასაღების“ გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის, რომეიც დაეხმარება მათ ფილმების საგაკვეთილო პროცესში ინტეგრირებაში.
კომუნიკაციების კომისიამ შეიმუშავა „მედიის გასაღების“ გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის, რომეიც დაეხმარება მათ ფილმების საგაკვეთილო პროცესში ინტეგრირებაში.

Happy Onlife-ის გზამკვლევი

კომუნიკაციების კომისიამ შექმნა Happy Onlife-ის გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის, რომელიც მათ მიაწვდის ინფორმაციას როგორ, ვისთან და რა მიზნით გამოიყენონ თამაში.  
კომუნიკაციების კომისიამ შექმნა Happy Onlife-ის გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის, რომელიც მათ მიაწვდის ინფორმაციას როგორ, ვისთან და რა მიზნით გამოიყენონ თამაში.  

ციფრული მოქალაქეობა

ციფრული მოქალაქეობა არის სოციალური სივრცეში ნავიგაციის ცოდნა და მისი ეთიკის დაცვა. 21-ე საუკუნეში მნიშვნელოვანია მედიაში აქტიურად ჩართული და კრიტიკულიად მოაზროვნე მოქალაქე. მედიას ვიყენებთ ინფორმციის მისაღებად, საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის და ჩვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის.
ციფრული მოქალაქეობა არის სოციალური სივრცეში ნავიგაციის ცოდნა და მისი ეთიკის დაცვა. 21-ე საუკუნეში მნიშვნელოვანია მედიაში აქტიურად ჩართული და კრიტიკულიად მოაზროვნე მოქალაქე. მედიას ვიყენებთ ინფორმციის მისაღებად, საზოგადოებასთან ურთიერთობისთვის და ჩვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის.

მედიაშეტყობინებების თავისებურება: ძირითადი ცნებები მედიის შესახებ

ყველაფრის მომცველი განმარტების მიღებასთან ერთად, მედიაწიგნიერების განათლება მოიცავს ძირითადი იდეების მთელ რიგ წყებას მედიის თავისებურების შესახებ. ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში, ყველა მნიშვნელოვანმა ორგანიზაციამ, რომელიც მედიაწიგნიერებას ეხება, ჩამოაყალიბა ძირითადი კონცეფციების ნაკრები, რათა აღწეროს ეს ძირითადი იდეები.
ყველაფრის მომცველი განმარტების მიღებასთან ერთად, მედიაწიგნიერების განათლება მოიცავს ძირითადი იდეების მთელ რიგ წყებას მედიის თავისებურების შესახებ. ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში, ყველა მნიშვნელოვანმა ორგანიზაციამ, რომელიც მედიაწიგნიერებას ეხება, ჩამოაყალიბა ძირითადი კონცეფციების ნაკრები, რათა აღწეროს ეს ძირითადი იდეები.

რეკლამის ზეგავლენისა და უსაფრთხოების დაცვის სწავლების მიღმა

ისინი, ვინც თვლიან, რომ მედიაწიგნიერება რეკლამის ანალიზი, ვიდეოთამაშების, ინტერნეტის ანდა ტელევიზიის მავნე ზემოქმედებისაგან თავდაცვაა, მედიაწიგნიერებაზე მცდარი აზრისანი არიან. 3 მედიის მავნე ზეგავლენის შესახებ გარკვეული წარმოდგენები ნამდვილად დამსახურებულია, მაგრამ სკოლებში წერა-კითხვას დაფუძნებული მედიაწიგნიერების სწავლება სხვაგვარია.
ისინი, ვინც თვლიან, რომ მედიაწიგნიერება რეკლამის ანალიზი, ვიდეოთამაშების, ინტერნეტის ანდა ტელევიზიის მავნე ზემოქმედებისაგან თავდაცვაა, მედიაწიგნიერებაზე მცდარი აზრისანი არიან. 3 მედიის მავნე ზეგავლენის შესახებ გარკვეული წარმოდგენები ნამდვილად დამსახურებულია, მაგრამ სკოლებში წერა-კითხვას დაფუძნებული მედიაწიგნიერების სწავლება სხვაგვარია.