ავტორიზაცია
  • მასწავლებლები
  • მშობლები

ციფრული წიგნიერების სწავლება

ციფრული წიგნიერება უფრო მეტია, ვიდრე ტექნოლოგიური ცოდნა: ის მოიცავს მრავალფეროვან ეთიკურ, სოციალურ და რეფლექსიურ პრაქტიკას, რომლებიც გავლენას ახდენენ მუშაობაზე, სწავლაზე, დასვენებასა და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე.
ციფრული წიგნიერება უფრო მეტია, ვიდრე ტექნოლოგიური ცოდნა: ის მოიცავს მრავალფეროვან ეთიკურ, სოციალურ და რეფლექსიურ პრაქტიკას, რომლებიც გავლენას ახდენენ მუშაობაზე, სწავლაზე, დასვენებასა და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე.

რატომ და როგორ ვასწავლოთ მედიაწიგნიერება?

მედიაწიგნიერება ახალგაზრდებს ასწავლის დასვან კითხვები, შეაფასონ, გამოიკვლიონ და გადააფასონ მათი მულტიმედიური კულტურა. ასევე, სწავლობენ, თუ როგორ გახდნენ აქტიური და ჩართული მედიის მომხმარებლები.
მედიაწიგნიერება ახალგაზრდებს ასწავლის დასვან კითხვები, შეაფასონ, გამოიკვლიონ და გადააფასონ მათი მულტიმედიური კულტურა. ასევე, სწავლობენ, თუ როგორ გახდნენ აქტიური და ჩართული მედიის მომხმარებლები.

სწავლება მედიაზე

მედია განათლება ადამიანებს აძლევს შესაძლებლობას გახდნენ მედიაწიგნიერები, შეძლონ კრიტიკულად გააცნობიერონ მედია გზავნილები და მისი გავრცელების ტექნიკები და გავლენები.ამის ცოდნა დაეხმარებათ მედიის სხვადასხვაგვარი მარკეტინგული სტრატეგიის ამოცნობაში.
მედია განათლება ადამიანებს აძლევს შესაძლებლობას გახდნენ მედიაწიგნიერები, შეძლონ კრიტიკულად გააცნობიერონ მედია გზავნილები და მისი გავრცელების ტექნიკები და გავლენები.ამის ცოდნა დაეხმარებათ მედიის სხვადასხვაგვარი მარკეტინგული სტრატეგიის ამოცნობაში.

ჟურნალ “მასწავლებლის” ახალი ნომერი გამოიცა

ჟურნალის ეს ნომერი „მედიაწიგნიერების“ თემას მიეძღვნა. თანამედროვე სამყაროში მოდური გახადა სიტყვა – მედიაწიგნიერება. ჩვენთანაც ხშირად გაიგონებთ. მის აუცილებლობაზე ხშირად  საუბრობენ.
ჟურნალის ეს ნომერი „მედიაწიგნიერების“ თემას მიეძღვნა. თანამედროვე სამყაროში მოდური გახადა სიტყვა – მედიაწიგნიერება. ჩვენთანაც ხშირად გაიგონებთ. მის აუცილებლობაზე ხშირად  საუბრობენ.

მედიაწიგნიერება: კრიტიკული აზროვნება მულტიმედიურ სამყაროში

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამის eTwinningplus-ის მხარდაჭერით შაიბისა და ფეით როგოვის სახელმძღვანელო – „მედიაწიგნიერება: კრიტიკული აზროვნება მულტიმედიურ სამყაროში“ ქართულ ენაზე ითარგმნა.
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის პროგრამის eTwinningplus-ის მხარდაჭერით შაიბისა და ფეით როგოვის სახელმძღვანელო – „მედიაწიგნიერება: კრიტიკული აზროვნება მულტიმედიურ სამყაროში“ ქართულ ენაზე ითარგმნა.

ციფრული მედეგობის სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო შექმნილია მასწავლებლებისთვის, რომლებიც ონლაინსივრცეში  არსებული  ყალბი  ახალი  ამბებისა  და  ცრუ ინფორმაციის იდენტიფიკაციის კურსს უძღვებიან.
სახელმძღვანელო შექმნილია მასწავლებლებისთვის, რომლებიც ონლაინსივრცეში  არსებული  ყალბი  ახალი  ამბებისა  და  ცრუ ინფორმაციის იდენტიფიკაციის კურსს უძღვებიან.