ავტორიზაცია
  • მასწავლებლები
  • მშობლები

განათლება გლობალური მოქალაქეობისთვის

წარმოგიდგენთ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონული ჟურნალის ახალ გამოცემას „განათლება გლობა­ლური მოქალაქეობისთვის”. აღნიშნულ ნომერში გამოქვეყნებულია სტატია „მედიაწიგნიერების განვითარება საქართველოში“, რომელიც ეხება ისეთ თემებს, როგორიცაა მედიაწიგნიერება - 21-ე საუკუნის გამოწვევა, მედიაწიგნიერება, როგორც გამჭოლი კომპეტენცია, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის როლი მედიაწიგნიერების განვითარებაში. ასევე, მიმოხილულია მედიაწიგნიერების საგანმანათლებლო პროექტები.
წარმოგიდგენთ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ელექტრონული ჟურნალის ახალ გამოცემას „განათლება გლობა­ლური მოქალაქეობისთვის”. აღნიშნულ ნომერში გამოქვეყნებულია სტატია „მედიაწიგნიერების განვითარება საქართველოში“, რომელიც ეხება ისეთ თემებს, როგორიცაა მედიაწიგნიერება - 21-ე საუკუნის გამოწვევა, მედიაწიგნიერება, როგორც გამჭოლი კომპეტენცია, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის როლი მედიაწიგნიერების განვითარებაში. ასევე, მიმოხილულია მედიაწიგნიერების საგანმანათლებლო პროექტები.

ხელოვნური ინტელექტის როლი განათლებაში

ფილმში “დროის მანქანა”, რომელიც ეფუძნება ჰერბეტ უელსის ამავე სახელწოდების სამეცნიერო ფანტასტიკურ რომანს, მთავარი პერსონაჟი ალექსანდრ ჰარტდეგენი იმოგზაურებს 2030 წელში, სადაც წააწყდება ნიუ-ორკის საჯარო ბიბლიოთეკის მოწინავე კომპიუტერულ სისტემას.
ფილმში “დროის მანქანა”, რომელიც ეფუძნება ჰერბეტ უელსის ამავე სახელწოდების სამეცნიერო ფანტასტიკურ რომანს, მთავარი პერსონაჟი ალექსანდრ ჰარტდეგენი იმოგზაურებს 2030 წელში, სადაც წააწყდება ნიუ-ორკის საჯარო ბიბლიოთეკის მოწინავე კომპიუტერულ სისტემას.

მედიაწიგნიერებისა და ციფრული წიგნიერების 5 ძირითადი კომპეტენცია

ამერიკელი ექსპერტი, რენე ჰობსი, თავის წიგნში „ციფრული და მედია წიგნიერება: კულტურისა და საკლასო ოთახის დაკავშირება“ (2011) წარმოადგენს 5-ნაბიჯიან მოდელს, რომელიც მასწავლებლებს საკლასო ოთახში კრიტიკული აზროვნების განვითარებაში ეხმარება. ჰობსის მოდელი მოიცავს 5 საკომუნიკაციო კომპეტენციას ან ნაბიჯს, რასაც ავტორი "ციფრული და მედია წიგნიერების ძირითად განზომილებებსაც" უწოდებს.
ამერიკელი ექსპერტი, რენე ჰობსი, თავის წიგნში „ციფრული და მედია წიგნიერება: კულტურისა და საკლასო ოთახის დაკავშირება“ (2011) წარმოადგენს 5-ნაბიჯიან მოდელს, რომელიც მასწავლებლებს საკლასო ოთახში კრიტიკული აზროვნების განვითარებაში ეხმარება. ჰობსის მოდელი მოიცავს 5 საკომუნიკაციო კომპეტენციას ან ნაბიჯს, რასაც ავტორი "ციფრული და მედია წიგნიერების ძირითად განზომილებებსაც" უწოდებს.

ყალბი ინფორმაციის 7 სახეობა

ყალბი ინფორმაცია შეიძლება მრავალი განსხვავებული ფორმით შეგვხვდეს. ყველაზე გავრცელებულია შემდეგი 7 სახეობა:
ყალბი ინფორმაცია შეიძლება მრავალი განსხვავებული ფორმით შეგვხვდეს. ყველაზე გავრცელებულია შემდეგი 7 სახეობა:

სახელმძღვანელო „მედიაწიგნიერების გაკვეთილები“

სახელმძღვანელო „მედიაწიგნიერების გაკვეთილები“ მომზადდა „მედიაწიგნიერების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირების“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც კომუნიკაციების კომისიის მიერ, გაეროს ბავშვთა ფონდისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით განხორციელდა.
სახელმძღვანელო „მედიაწიგნიერების გაკვეთილები“ მომზადდა „მედიაწიგნიერების ფორმალურ განათლებაში ინტეგრირების“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც კომუნიკაციების კომისიის მიერ, გაეროს ბავშვთა ფონდისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით განხორციელდა.

ხელოვნური ინტელექტი და მედიაწიგნიერება

ხელოვნური ინტელექტი იგივე AI კომპიუტერული ალგორითმია, რომელიც ასრულებს ისეთ ინტელექტუალურ ქმედებებს, რომლებიც, როგორც წესი, დამახასიათებელია მხოლოდ ადამიანისთვის. მისი სისტემები შექმნილია მონაცემების აღქმისა და ინტერპრეტაციისთვის, მრავალმხრივი მსჯელობისა და მიუკერძოებელი გადაწყვეტილების მისაღებად.
ხელოვნური ინტელექტი იგივე AI კომპიუტერული ალგორითმია, რომელიც ასრულებს ისეთ ინტელექტუალურ ქმედებებს, რომლებიც, როგორც წესი, დამახასიათებელია მხოლოდ ადამიანისთვის. მისი სისტემები შექმნილია მონაცემების აღქმისა და ინტერპრეტაციისთვის, მრავალმხრივი მსჯელობისა და მიუკერძოებელი გადაწყვეტილების მისაღებად.