ავტორიზაცია
  • მასწავლებლები
  • მშობლები

ციფრული მოქალაქეობა საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში

გაეცანით კვლევას - „ციფრული მოქალაქეობა საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში“.
გაეცანით კვლევას - „ციფრული მოქალაქეობა საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში“.

ინფორმაციის შეფასების ინსტრუმენტი - CRAAP ტესტი

ტექნოლოგიურ განვითარებას, მრავალ სარგებელთან ერთად, ინტერნეტის მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკებიც ახასიათებს. დღესდღეობით, ინფორმაციის მოძიება პრობლემას აღარ წარმოადგენს. თუმცა, აუარება ინფორმაციაში რთულია ყალბი და ნამდვილი ამბის ერთმანეთისგან გარჩევა.
ტექნოლოგიურ განვითარებას, მრავალ სარგებელთან ერთად, ინტერნეტის მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკებიც ახასიათებს. დღესდღეობით, ინფორმაციის მოძიება პრობლემას აღარ წარმოადგენს. თუმცა, აუარება ინფორმაციაში რთულია ყალბი და ნამდვილი ამბის ერთმანეთისგან გარჩევა.

მიკერძოებული ახალი ამბები: მედიის მხარე

მედიაში წარმოდგენილი ყველა ახალი ამბის ისტორია ინტერვიუერთა, მწერალთა, ფოტოგრაფთა თუ რედაქტორთა დამოკიდებულებების, ვარაუდებისა და გამოცდილებების ჩარჩოში ექცევა.
მედიაში წარმოდგენილი ყველა ახალი ამბის ისტორია ინტერვიუერთა, მწერალთა, ფოტოგრაფთა თუ რედაქტორთა დამოკიდებულებების, ვარაუდებისა და გამოცდილებების ჩარჩოში ექცევა.

ფაქტების გადამოწმების ინსტრუმენტი: SIFT მეთოდი

ვიდრე ინფორმაციას დაიჯერებთ ან გაავრცელებთ, ხმამაღლა წაიკითხეთ და საკუთარ თავს ჰკითხეთ, თუ რამდენად რეალისტური და ადვილად დასამტკიცებელია იგი.
ვიდრე ინფორმაციას დაიჯერებთ ან გაავრცელებთ, ხმამაღლა წაიკითხეთ და საკუთარ თავს ჰკითხეთ, თუ რამდენად რეალისტური და ადვილად დასამტკიცებელია იგი.

მიკერძოებული ახალი ამბები: მომხმარებლის მხარე

ოქსფორდის ინგლისური ენის ლექსიკონი “მიკერძოებას” განმარტავს, როგორც ტენდენციას, წინასწარ განწყობას, ცრურწმენას ან გადახრას. მედიასამყაროში კი, მიკერძოება გულისხმობს დამოკიდებულებას, რომელმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ინფორმაციის მიწოდებისა და გადამუშავების ფორმაზე. მიკერძოება შესაძლოა იყოს განზრახული ან გაუაზრებელი.
ოქსფორდის ინგლისური ენის ლექსიკონი “მიკერძოებას” განმარტავს, როგორც ტენდენციას, წინასწარ განწყობას, ცრურწმენას ან გადახრას. მედიასამყაროში კი, მიკერძოება გულისხმობს დამოკიდებულებას, რომელმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ინფორმაციის მიწოდებისა და გადამუშავების ფორმაზე. მიკერძოება შესაძლოა იყოს განზრახული ან გაუაზრებელი.

ხელოვნური ინტელექტი და განათლება

ხელოვნური ინტელექტი სულ უფრო მეტ გავლენას ახდენს განათლებაზე, რასაც თან ახლავს უამრავი შესაძლებლობა და გამოწვევა. ეს აღინიშნა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2019 წელს, რამაც განაპირობა წინამდებარე ანგარიშის მომზადება, რომლის მიზანია ხელოვნურ ინტელექტსა და განათლებას (AI&ED) შორის არსებული კავშირების შესწავლა
ხელოვნური ინტელექტი სულ უფრო მეტ გავლენას ახდენს განათლებაზე, რასაც თან ახლავს უამრავი შესაძლებლობა და გამოწვევა. ეს აღინიშნა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ 2019 წელს, რამაც განაპირობა წინამდებარე ანგარიშის მომზადება, რომლის მიზანია ხელოვნურ ინტელექტსა და განათლებას (AI&ED) შორის არსებული კავშირების შესწავლა