ავტორიზაცია
  • მასწავლებლები
  • მშობლები

მედიაწიგნიერების განათლების პრინციპები

მედიაწიგნიერება განიმარტება, როგორც ინფორმაციაზე წვდომის, ანალიზის, შეფასების, შექმნისა და მოქმედების შესაძლებლობა, ნებისმიერი ტიპის საკომუნიკაციო საშუალების გამოყენებით.
მედიაწიგნიერება განიმარტება, როგორც ინფორმაციაზე წვდომის, ანალიზის, შეფასების, შექმნისა და მოქმედების შესაძლებლობა, ნებისმიერი ტიპის საკომუნიკაციო საშუალების გამოყენებით.

ფილმების როლი მედიაწიგნიერების განათლებაში

ინტერნეტის პოპულარობის ზრდასთან ერთად, ადამიანები ყოველდღიურად იღებენ გამიზნულად ან გაუაზრებლად არასწორად წარმოდგენილ ინფორმაციას.
ინტერნეტის პოპულარობის ზრდასთან ერთად, ადამიანები ყოველდღიურად იღებენ გამიზნულად ან გაუაზრებლად არასწორად წარმოდგენილ ინფორმაციას.

ციფრული დილემა, როგორც სასწავლო ინსტრუმენტი

ციფრული დილემა ეწოდება რთულ სიტუაციას, რომელსაც ცხადი ჭეშმარიტი ან მცდარი პასუხი არ აქვს.
ციფრული დილემა ეწოდება რთულ სიტუაციას, რომელსაც ცხადი ჭეშმარიტი ან მცდარი პასუხი არ აქვს.

მედიაწიგნიერება და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები

თანამედროვე სამყაროში, რომელიც ინფორმაციის მიმოცვლის სწრაფი ტემპით ხასიათდება, მედიაწიგნიერება კრიტიკული აზროვნების განვითარების მძლავრი ინსტრუმენტია, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) კონტექსტში.
თანამედროვე სამყაროში, რომელიც ინფორმაციის მიმოცვლის სწრაფი ტემპით ხასიათდება, მედიაწიგნიერება კრიტიკული აზროვნების განვითარების მძლავრი ინსტრუმენტია, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) კონტექსტში.

ციფრული მოქალაქეობა საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში

გაეცანით კვლევას - „ციფრული მოქალაქეობა საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში“.
გაეცანით კვლევას - „ციფრული მოქალაქეობა საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში“.

ინფორმაციის შეფასების ინსტრუმენტი - CRAAP ტესტი

ტექნოლოგიურ განვითარებას, მრავალ სარგებელთან ერთად, ინტერნეტის მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკებიც ახასიათებს. დღესდღეობით, ინფორმაციის მოძიება პრობლემას აღარ წარმოადგენს. თუმცა, აუარება ინფორმაციაში რთულია ყალბი და ნამდვილი ამბის ერთმანეთისგან გარჩევა.
ტექნოლოგიურ განვითარებას, მრავალ სარგებელთან ერთად, ინტერნეტის მოხმარებასთან დაკავშირებული რისკებიც ახასიათებს. დღესდღეობით, ინფორმაციის მოძიება პრობლემას აღარ წარმოადგენს. თუმცა, აუარება ინფორმაციაში რთულია ყალბი და ნამდვილი ამბის ერთმანეთისგან გარჩევა.