ავტორიზაცია
“გამარჯობა, რუბი”
03 სექ. 2019
49 ნახვა
გამარჯობა რუბი

„გამარჯობა რუბის“ წიგნები - „თავგადასავალი პროგრამირების სამყაროში“ და „მოგზაურობა კომპიუტერში“ - ფინური წიგნების სერიაა, რო­მე­ლიც მიზ­ნად ისა­ხავს დაწყე­ბი­თი კლა­სის ბავ­შ­ვებ­ში პროგრამირებისა და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის საწყი­სე­ბის და­უფ­ლე­ბასთან ერთად, კრი­ტი­კუ­ლი აზროვნებისა და ანა­ლი­ზის უნარების ­გან­ვი­თა­რე­ბას. სახელმძღვანელოს ავ­ტო­რი ფი­ნე­ლი პროგ­რა­მის­ტი ლინ­და ლი­უ­კა­სია, რო­მე­ლიც ჟურ­ნალ­მა „ფორ­ბ­ს­მა,“ 2018 წელს, ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სფე­რო­ში მოღ­ვა­წე ევ­რო­პის სა­უ­კე­თე­სო 50 ქალს შო­რის და­ა­სა­ხე­ლა, ხო­ლო ევ­რო­კო­მი­სი­ამ „ფი­ნე­თის ციფ­რუ­ლი ჩემ­პი­ო­ნი“ უწო­და.

„გამარჯობა რუბის“ წიგნები თარგმნილი და გამოცემულია 25 ენაზე. წიგნების ქართულ ენაზე გამოცემის ლიცენზია კომუნიკაციების კომისიამ 2019 წელს მიიღო. კომისიის მოწვევით, ლინდა ლიუკასი საქართველოში ჩამოვიდა და ქართველი პედაგოგები თავად გადაამზადა. ავტორმა 60-ზე მეტ პედაგოგსა და ტრენერს სერტიფიცირებული ტრენინგი ჩაუტარა და მათ წიგნით სწავლების უნიკალური საგაკვეთილო მეთოდი თავად გააცნო.

კომუნიკაციების კომისიამ ფინური წიგნები „თავგადასავალი პროგრამირების სამყაროში“ და „მოგზაურობა კომპიუტერში“ 61 საჯარო სკოლას უსასყიდლოდ გადასცა. ასევე, კომისია აგრძელებს პედაგოგების „გამარჯობა რუბის“ სწავლების მეთოდებში გადამზადებას.  „გამარჯობა რუბის“ წიგნებით დღემდე 21 სკოლის დაწყებითი კლასის 3250 მოსწავლე სწავლობს, 2023 წლიდან კი 61 სკოლის მოსწავლე ისწავლის.

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, სკოლის დაწყებითი კლასის მოსწავლისთვის სავალდებულო გახდა ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლება, რის შედეგადაც გაიზარდა მოთხოვნა რუბის წიგნებზე.   ვინაიდან ინფორმაციული ტექნოლოგიები არის სწრაფად ცვალებადი და შესაბამისად განახლებადი დარგი, არ არსებობს საგნის გრიფირებული სახემძღვანელო. მასწავლებლებს აქვთ შესაძლებლობა, აირჩიონ მათთვის სასურველი სწავლების მეთოდი, რაშიც რუბის წიგნები მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს.