ავტორიზაცია
PH International - USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამა
12 ივლ. 2022
მედიაწიგნიერება საქართველოში

პროგრამის მიზანია მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნების, სამოქალაქო პროცესებში ჩართული ახალგაზრდების აღზრდა. პროგრამა ითვალისწინებს ტექნოლოგიების დანერგვას სამოქალაქო განათლების სწავლა-სწავლების პროცესში, სკოლაში დემოკრატიული კულტურის განვითარების ხელშეწყობას, ბიზნესისა და სკოლების დაკავშირებას. პროგრამაში მონაწილეობისთვის შეირჩა 650 სკოლა.

სკოლების სია დამტკიცდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ. პროგრამა იმუშავებს მე-7-დან მე-12 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებთან, პედაგოგებთან და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან. USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამა ხუთი წლის მანძილზე პარტნიორ სკოლებს დახმარებას გაუწევს შემდეგი მიმართულებებით:

 • სამოქალაქო განათლების ინტერაქტიული სასწავლო რესურსების შექმნა
 •  
 • სკოლის დირექტორებთან მუშაობა სკოლაში დემოკრატიული კულტურის
 •  
 • დანერგვის მიზნით, სკოლის მართვის ფორუმები, დირექტორებს შორის
 •  
 • გამოცდილების გაზიარება, ლიდერი სკოლების გამოკვეთა და დაჯილდოება
 •  
 • სკოლის დირექტორების მხარდაჭერა მონაწილეობაზე ორიენტირებული
 •  
 • დემოკრატიული სასკოლო გარემოს უზრუნველსაყოფად
 •  
 • მოსწავლეთა თვითმმართველობების ქსელის შექმნა და მხარდაჭერა
 •  
 • სასკოლო პროექტების დაფინანსება
 •  
 • სხვადასხვა საგნის მასწავლებელთა თანამშრომლობის გაძლიერება სკოლაში
 •  
 • სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობის მიზნით
 •  
 • სასკოლო სამოქალაქო კლუბების მხარდაჭერა
 •  
 • სამოქალაქო განათლების წლიურ კონფერენცია-გამოფენებში მონაწილეობა
 •  
 • მოსწავლებისა და მასწავლებლებისთვის ციფრული ლაბორატორიებისჰაკათონების, ონლაინ საზაფხულო სკოლების ორგანიზება
 •  
 • სკოლასა და უნივერსიტეტს შორის კავშირის გაღრმავება.

პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: https://www.ph-int.org/