ავტორიზაცია
კიბერცნობიერების ტერმინოლოგიის მოკლე ლექსიკონი
30 ოქტ. 2021
2577 ნახვა

წინამდებარე ლექსიკონი წარმოადგენს ცნობარს, რომელიც თანამედროვე კიბერტერმილონოგიის ათვისებაში დაეხმარება ჩვენი საზოგადოების არაერთ სეგმენტს, პირველ რიგში კი მშობლებსა და მასწავლებლებს. ციფრულ ეპოქაში საზოგადოების ამ მიმართულებით ცნობიერების ამაღლება უმნიშვნელოვანესია მოზარდების უსაფრთხოების დაცვისათვის, მათი ჯანსაღი განვითარებისა და კეთილდღეობისათვის.