ავტორიზაცია
ხელოვნური ინტელექტი და განათლება
14 მარ. 2024
210 ნახვა

კრიტიკული ხედვა ადამიანის უფლებების,

დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის

პერსპექტივიდან

 

იხილეთ სრული ვერსია 

მოკლე აღწერა

ფაქტია, რომ ხელოვნური ინტელექტი განათლებაში უკვე გახდა მრავალი საერთაშორისო კვლევის საგანი (იხ. დანართი III) – მაშ, რა განასხვავებს წინამდებარე ანგარიშს სხვებისგან? ამ შეკითხვის პასუხი სამი უნიკალური მახასიათებელია. პირველი, ამ კვლევაში ჩვენ მიერ შესწავლილ იქნა ხელოვნური ინტელექტის როგორც გამოყენება, ასევე, მისი სწავლება საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, შემდგომშიხელოვნური ინტელექტი და განათლება“. მეორე, ხელოვნური ინტელექტი და განათლება გავაანალიზეთ ევროპის საბჭოს ძირითადი ღირებულებების პერსპექტივიდან: ადამიანის უფლებები, დემოკრატია და კანონის უზენაესობა. და მესამე, განათლებაში ხელოვნური ინტელექტის სარგებლის უსიტყვო აღიარების ნაცვლად, კრიტიკული თვალით შევხედეთ ხელოვნურ ინტელექტსა და განათლებას, მათი შესაძლებლობებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით. საერთო ჯამში, ჩვენი მიზანია, საზოგადოებას შევთავაზოთ ჰოლისტიკური ხედვა მასზედ, რომ ხელოვნური ინტელექტი აძლიერებს და არ დომინირებს პედაგოგსა და მოსწავლეზე, და რომ სამომავლო ტექნოლოგიური მიღწევები და პრაქტიკა, ნამდვილად საერთო სიკეთისკენაა მიმართული.

ქართული გამოცემა მომზადდა ევროპის საბჭოს თანხმობით, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისა და პროგრამა eTwinning-ის მხარდაჭერით. ქართულ თარგმანზე პასუხისმგებლობა სრულად ეკისრება ქართულ მხარეს.