ავტორიზაცია
მედიაშეტყობინებების ანალიზისას დასმული საკვანძო კითხვები
08 ნოე. 2022
1024 ნახვა

აუდიტორია & ავტორობა

 • ავტორობა - ვინ შექმნა ეს მედიაშეტყობინება?
 •  
 • მიზანირატომ შეიქმნა ეს მედიაშეტყობინება? ვინ არის ამ შეტყობინების სამიზნე აუდიტორია (რა ვიცით ამის შესახებ)?
 •  
 • ეკონომიკა - ვინ გადაიხადა საფასური მედიაშეტყობინების შესაქმნელად?
 •  
 • გავლენა - ვინ შეიძლება ნახოს სარგებელი ამ მედიაშეტყობინებიდან?
 • ვინ შეიძლება დაზარალდეს ამ მედიაშეტყობინებით?
 • რატომ შეიძლება ჰქონდეს ამ მედიაშეტყობინებას ჩემთვის     მნიშვნელობა?
 • რეაქცია - რა სახის მოქმედებები შეიძლება განხორციელდეს ამ შეტყობინებაზე პასუხის გასაცემად?
 •  

შეტყობინებები & მნიშვნელობები

 • კონტენტი - რის შესახებ არის მედიაშეტყობინება (და რა გვაფიქრებინებს ამას)?
 • რა იდეებს, ღირებულებებს, ინფორმაციას და/ან შეხედულებას გადმოსცემს? გულისხმობს?
 • რა არის გამოტოვებული შეტყობინებაში, რისი ცოდნაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა?
 •  
 • ტექნიკა - რა ტექნიკებია გამოყენებული მედიაშეტყობინებაში?
 • რატომ გამოიყენეს ეს ტექნიკები?
 • როგორ გადმოსცემენ ეს ტექნიკები შეტყობინებას?
 •  
 • ინტერპრეტაცია - როგორ შეიძლება გაიგონ სხვადასხვა ადამიანებმა ეს შეტყობინება
 • როგორია ჩემი ინტერპრეტაცია ამ შეტყობინების შესახებ და რა ვისწავლე ჩემი რეაქციიდან ან ინტერპრეტაციიდან გამომდინარე?

წარმოდგენები & რეალობა

 • კონტექსტი - როდის შეიქმნა ეს მედიაშეტყობინება?
 • სად და როგორ მოხდა შეტყობინების გავრცელება საზოგადოებაში?
 •  
 • სანდოობა - ეს ფაქტია, შეხედულება თუ სხვა რამ?
 • რამდენად სანდოა (და რა მიგვანიშნებს მის სანდოობაზე)?
 • რა არის ინფორმაციის წყარო, იდეა ან მტკიცება?
 •  

წყარო: მედიაწიგნიერების განათლების ეროვნული ასოციაცია (NAMLE), მედიაწიგნიერების სწავლების ძირითადი პრინციპები შეერთებულ შტატებში (2007 .), http://www.namle.net/core-principles/

http://tpdc.gov.ge/ptk_files/_ckuploaded/MediaLiteracy.pdf