ავტორიზაცია
რეკომენდაციები სკოლებში მოსწავლეთა პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ მშობლებსა და მოსწავლეებისთვის
26 აგვ. 2022
23 ნახვა